Egen samling for de nye sykkelbyene på Vestlandet 7.- 8.mai
Erfaringsoverføring fra sykkelbyene Sandefjord og Kongsberg til de nyere sykkelbyene i vest.
Sykkelbynettverket debuterer i sosiale medier
Del erfaringer og ideer i vår Facebook-gruppe, og følg oss på Twitter.
Storbyene i Sykkelbynettverket inspirerte hverandre
Første storbysamling i Sykkelbynettverket ble gjennomført i Oslo denne uken
Permanent regnbue for syklister i Hardanger
Ny lysinstallasjon i gang- og sykkeltunnel
Sykkelbyen Bergen på Facebook
Nå kan du følge sykkelbyprosjektet i Bergen fra dag til dag
Meld deg på til Sykle til jobben 2014 nå!
24.april går startskuddet for årets Sykle til Jobben aksjon.
Ny reisevaneundersøkelse for Bergen
Sykkelbruken i Bergen gått litt ned sammenlignet med 2008, mens resultatene samlet sett er positive. 
Vurderer forbud mot sykling på fortau
Stavanger Aftenblad belyser ett av forslagene fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som ble lagt fram denne uken.
Sykkelbyen Haugesund-Karmøy med nytt nettsted og sykkelkampanje
Det nye nettstedet er tilrettelagt for å kjøre kampanjer på nett.
Tromsø lar syklistene sykle mot enveiskjøring
Tiltaket gir mange en raskere vei til og fra jobb.
Sykkelbynettverket
Nasjonalt nettverk av norske sykkelbyer er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle.
Medlemmer i Sykkelbynettverket
Sykkelbynettverket har  98  medlemmer; 78 kommuner, 15 fylkeskommuner og 5 regioner i Statens vegvesen.
Foredrag ved Sykkelbynettverkets kurs og andre samlinger
Her kan du laste ned PDF-filer av foredrag som er holdt ved Sykkelbynettverkets kurs, nettverkssamlinger mm.
Vedtatte planer og strategier for nedlasting
Her kan du laste ned vedtatte sykkelplaner og -strategier for tips og inspirasjon i arbeidet.

Nettredaktør: Christoffer Olavsson Evju, christoffer.olavsson.evju@norconsult.com. Drives av Lime CMS fra Innoventure Net Solutions - Copyright (C) 2005 Sykkelby