Syklister, fotgjengere og kollektivreisende handler oftere enn bilister.

Statens vegvesen: Bilfrie gater kan være en fordel for butikkene

Les mer ...

Aktiviteter i Sykkelbynettverket 2015 oppsummert

Les Sykkelbynettverkets årsrapport for 2015!

Les mer ...

Slik blir Oslos nye bysykler

3000 nye bysykler settes ut i gatene neste vår

Les mer ...


Om nettverketNettredaktør: Christoffer Olavsson Evju, christoffer.olavsson.evju@norconsult.com. Drives av Lime CMS fra Snapper Net Solutions AS - Copyright (C) 2005 - 2014 Sykkelbynettverket