Synlig syklist

Vi er inne i den mørkeste tiden av året, og Aftenposten melder at kun to av ti Oslosyklister bruker lykt. Samtidig er flere kommuner i gang med arrangementer for å stimulere til økt sykkelbruk.

Les mer ...

Ny type kurs for Sykkelbyen Tromsø

Sykkelbynettverket har denne uka arrangert et todagers kurs i sykkelplanlegging. Det nye var at dette var et kurs på oppdrag fra Sykkelbyen Tromsø. Er dette noe som kan være aktuelt også for andre sykkelbyer?

Les mer ...

Logging av sykling

Strava heatmap viser hvor folk sykler - på verdensbasis

Les mer ...


Om nettverketNettredaktør: Christoffer Olavsson Evju, christoffer.olavsson.evju@norconsult.com. Drives av Lime CMS fra Snapper Net Solutions AS - Copyright (C) 2005 - 2014 Sykkelby